2022 Christmas Sharing

페이지 정보

작성자LTS 댓글 0건 조회 710회 작성일 22-12-27 12:44

본문

On Christmas 2022, we shared rice (27 lbs)  and cooking oil (2L) with 50 low-income families. 


59e0478dd64207533dfe11293bfda4d2_1672280416_242.jpeg
 


5e555b81a246645178d32f292294aea0_1672112636_2437.png
 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 94건 1 페이지
94
조회 8
작성일 2024-04-24
91
조회 72
작성일 2024-03-29
83
조회 200
작성일 2023-12-04
80
78
75
조회 382
작성일 2023-06-23
72
68
조회 333
작성일 2023-05-13
65
조회 352
작성일 2023-04-25
Copyright 2021 © LTS