2022 Christmas Sharing

페이지 정보

작성자LTS 댓글 0건 조회 748회 작성일 22-12-27 12:44

본문

On Christmas 2022, we shared rice (27 lbs)  and cooking oil (2L) with 50 low-income families. 


59e0478dd64207533dfe11293bfda4d2_1672280416_242.jpeg
 


5e555b81a246645178d32f292294aea0_1672112636_2437.png
 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

Total 97건 2 페이지
65
조회 407
작성일 2023-04-25
58
조회 571
작성일 2023-03-10
56
조회 612
작성일 2023-01-09
열람중
조회 749
작성일 2022-12-27
54
조회 710
작성일 2022-12-26
53
조회 794
작성일 2022-12-26
52
조회 773
작성일 2022-12-04
51
조회 772
작성일 2022-11-28
49
조회 738
작성일 2022-11-28
47
43
조회 814
작성일 2022-11-07
42
조회 1199
작성일 2022-09-16
41
조회 975
작성일 2022-09-16
40
조회 985
작성일 2022-09-16
38
조회 1019
작성일 2022-09-16
Copyright 2021 © LTS